Notícies

 • Anunci sobre l'aprovació definitiva del Reglament del servei de transport adaptat de la comarca del Moianès 14 de desembre de 2018

  S’obre la CONVOCATÒRIA  dels ajuts econòmics de transport adaptat per l’any 2018. 
  El termini de presentació de les sol·licituds és fins el dia 10 de desembre 2018 inclòs .

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  
  Els models són a disposició de les persones interessades com annexes a aquesta pàgina. 
  Les sol·licituds es presentaran al Registre del Consell Comarcal (C/ de les Joies, 11-13, 08180 Moià), per qualsevol de les formes admeses en l'article 16.4 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

  RESOLUCIÓ: Mitjançant Decret de Presidència 313/2018 de 14 de desembre de 2018, s'han atorgat/ denegat els ajuts econòmics per al transport adaptat per l'anualitat 2018.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans 14 de desembre de 2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a de Recursos Humans i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans.

 • Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a Superior Jurista 10 de desembre de 2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

  Acta del tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

 • Protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària curs 2018-2019 4 de desembre de 2018

  Des del curs 2017-2018 el Consell Comarcal gestiona els serveis de transport de l'Ins Moianès i de l'IE Castellterçol. I des d'aquest curs 2018-2019 es gestiona de forma conjunta el servei de menjador de 7 escoles de la comarca. En l'àmbit del transport escolar des del Consell Comarcal s'ha aprovat les modificacions respecte el curs anterior del protocol en els casos d'incidències a la xarxa viària. En aquest document es recullen les actuacions que s'han de portar a terme en el cas que hi hagi alguna incidència que afecti al transport escolar o al servei de menjador.

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (quarta resolució) 30 de novembre de 2018

  Mitjançant Decret de Presidència 308/2018 de 30 de novembre de 2018, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Convocatòria del Ple ordinari de 26 de novembre de 2018 21 de novembre de 2018
 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (tercera resolució) 7 de novembre de 2018

  Mitjançant Decret de Presidència 276/2018 de 7 de novembre de 2018, s'ha acordat atorgar els ajuts de menjador escolar en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjados escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

 • Contractació en pràctiques de joves beneficiaris de garantia juvenil pel Consell Comarcal del Moianès 30 d'octubre de 2018

  Es busca poder cobrir tres ofertes de feina amb els perfils següents: 

  - Tècnic/a de suport a l'àrea d'atenció a les persones. 

  - Tècnic/a suport a l'àrea de territori i planificació estratègica

  - Auxiliar administratiu/va.

  Anunci de les bases reguladores del procediment de preselecció de 3 persones per la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de 3 joves beneficiaris del programa Garantia Juvenil.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la selecció de 3 joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya.

 • Envelliment actiu al Moianès 15 d'octubre de 2018

  L’Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès enguany inicia un nou projecte de dinamització de la gent gran del Moianès, fomentant un estil de vida actiu i saludable. Posem èmfasi en les relacions socials i les activitats lúdiques, treballant  per promoure el benestar i l’autonomia personal de les persones grans de la comarca.

 • L'Ajuntament de Moià obra convocatòria per a la contractació temporal d'un jove en pràctiques - programa de Garantia Juvenil de Catalunya 11 d'octubre de 2018

  L'Ajuntament de Moià obra convocatòria urgent per a la contractació temporal d'un jove en pràctiques menor de 30 anys dins el programa de Garantia Juvenil de Catalunya. 

   

 • Anunci ajuts individuals de menjador curs 2018/2019 (segona resolució) 8 d'octubre de 2018

  Mitjançant Decret de Presidència 252/2018 de 8 d'octubre de 2018, s'ha acordat en relació a les bases del procediment d'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2018-2019.

Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37
Darrera actualització: 11.04.2016 | 18:37