Ple Ordinari del 20 de novembre del Consell Comarcal del Moianès

Dimarts, 21 de novembre de 2017 a les 00:00

El dia  20 de novembre es va celebrar el Ple Ordinari del Consell Comarcal del Moianès en el que es van aprovar convenis de finançament i nous processos selectius per posar en funcionament nous serveis. 

El Ple del Consell Comarcal celebrat en sessió ordinària el dia 20 de novembre va aprovar per unanimitat  tots els punts que s’exposen a continuació.

 

En l’àmbit de serveis a les persones es va aprovar  l’addenda del Contracte programa de Benestar Social per l’any 2017  i es va acceptar l’ ajut per un import de 362.000 €. Aquest ajut s’ utilitza per finançar parcialment els tècnics de serveis socials bàsics i serveis especialitzats ( Treballadores i Educadores socials, Equip d’ atenció a l’ infància i adolescència, treballadores familiars...), així com el servei atenció a domicili , les polítiques de Joventut, ajuts d urgència social i pobresa energètica, ajuts per transport adaptat, servei de migracions ,etc..

 

De l’ àrea  d’ ensenyament es va  aprovar per una banda el protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar davant de situacions de risc que afectin a la xarxa viària, i també  es van aprovar les bases per a concessió d’ ajuts individuals de desplaçament en transport obligatori.

 

Pel que fa als recursos humans per una banda es van aprovar les bases de dos processos selectius un de Treballador/ a social  i un de Tècnic /a Jurista ( Podeu consultar les bases i els terminis a la pàgina web ), i per altra es va aprovar l’abonament dels endarreriments al personal  en relació a l’increment de l’ 1% regulat a la llei de pressupostos generals de l’estat.

 

A nivell es va donar compte de l’ execució del pressupost de l’exercici 2017 fins a 30 de setembre  amb unes despeses reconegudes per un import total de 435.269,37 €  € i uns ingressos reconeguts 879.110,44€. Finalment destacar que també es va donar compte del període mig de pagament del 3r trimestre es quantifica en – 11,23 dies, fet a destacar que vol dir que es paga mot abans del termini establert per llei .

Tots  aquests acords van ser aprovats per unanimitat dels membres assistents al Ple del Consell Comarcal.

 

Per més informació:

Consell Comarcal del Moianès

Can Carner. Carrer Joies 11-13

08180 Moià

Tel. 93 830 14 18

ccmn.comunicacio@ccmoianes.cat

www.ccmoianes.cat

Darrera actualització: 24.11.2017 | 18:45