Carta de serveis del Consell Comarcal del Moianès

Els presentem la relació de competències, serveis i projectes que presta el Consell Comarcal del Moianès.

La carta de serveis del Consell Comarcal s'estructura en les següents Àrees

 • Àrea 1. Serveis a les persones
  • Serveis socials bàsics

  • Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

  • Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

  • Programa individual d'atenció a la dependència

  • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

 • - Joventut
  • Atenció i intervenció directe els municipis equip de serveis socials bàsics (treballadora social, educadora social i treballadora familiar).
  • Servei d'Atenció Domiciliària.
  • Servei de transport adaptat.
  • opfo
  • popop
  • Serveis socials bàsics  

  • Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

  • Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

  • Programa individual d'atenció a la dependència

  • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

   

  Joventut

  • Oficina Jove del Moianès itinerant

  • Redacció del pla comarcal de joventut del Moianès

  • Servei comarcal de joventut i programa de referents d'ocupació juvenil

  • Servei d'informació i assessorament per l'organització d'activitats de lleure

  • Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès

   

  Dinamització comunitària

  • Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

  • Organització d'activitats amb perspectiva de gèner

  • Pla comarcal d'igualtat de gèner

   

  Migracions

  • Servei d'Informació i Atenció en Temes d'Estrangeria (SIATE)

  • Servei d'acollida

   

  Gent gran

  • Serveis de dinamització de la gent gran

 • - Dinamització comunitària
  • Atenció i intervenció directe els municipis equip de serveis socials bàsics (treballadora social, educadora social i treballadora familiar).
  • Servei d'Atenció Domiciliària.
  • Servei de transport adaptat.
  • opfo
  • popop
  • Serveis socials bàsics  

  • Serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA-SIS)

  • Serveis d'intervenció socioeducativa del Moianès (EAIA-SIS) 

  • Programa individual d'atenció a la dependència

  • Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

   

  Joventut

  • Oficina Jove del Moianès itinerant

  • Redacció del pla comarcal de joventut del Moianès

  • Servei comarcal de joventut i programa de referents d'ocupació juvenil

  • Servei d'informació i assessorament per l'organització d'activitats de lleure

  • Inspeccions a les instal·lacions juvenils del Moianès

   

  Dinamització comunitària

  • Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

  • Organització d'activitats amb perspectiva de gèner

  • Pla comarcal d'igualtat de gèner

   

  Migracions

  • Servei d'Informació i Atenció en Temes d'Estrangeria (SIATE)

  • Servei d'acollida

   

  Gent gran

  • Serveis de dinamització de la gent gran

 • Àrea 2. Educació i Cultura
  • Serveis d'Ensenyament

  • Projectes educatius

  • Cultura

 • Àrea 3. Territori, Urbanisme i Canvi Climàtic
  • Desenvolupament rural
  • Urbanisme
  • Canvi Climàtic  
    
  Habitatge
  Oficina Local d'Habitatge
  Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)
   
 • Àrea 4. Medi Ambient i Mobilitat
  • Òrgan tècnic ambiental comarcal
  • Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC)
  • Mobilitat. Implantació estudi de millores de transport públic
  • Protecció civil
  • Medi ambient
 • Àrea 5. Transversal
  • Serveis mancomunats
  • Oficina de Serveis Tècnics del Moianès (OSTEM)
  • Servei d'assistència informàtica del Moianès
    
  • Certificats digitals
  • Servei d'emissió de certificats digitalos personals idCAT i idCAT mòbil (ER-idCAT)
  • Servei d'emissió de certificats digitals personals TCAT (ER-TCAT)
 • Àrea 6. Promoció econòmica i Comunicació
  • Servei d'Ocupació del Moianès
  • Formació
  • Servei de capacitació
  • Servei de competències
  • Servei d'assessorament a les empreses i a les persones emprenedores
  • Promoció turística i dinamització comercial
Darrera actualització: 22.01.2019 | 19:51
Darrera actualització: 22.01.2019 | 19:51