Anunci del procés selectiu Arquitecte/a per al Consell Comarcal del Moianès

Procés selectiu Arquitecte/a del Consell Comarcal

Bases que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí d'una plaça de funcionari/ària de carrera- Arquitecte/a (A2), escala d'administració especial, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'àrea de territori.

Termini de presentació: de l'1 de setembre fins al 20 de setembre (inclosos)

Darrera actualització: 16.10.2017 | 08:47
Darrera actualització: 16.10.2017 | 08:47