Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Jurista

Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Jurista

Bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal, d'una plaça de Tècnic/a Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea d'Administració General.

Termini de presentació: del 27 de novembre fins al 7 de desembre inclòs.

Darrera actualització: 27.11.2017 | 12:54
Darrera actualització: 27.11.2017 | 12:54