Anunci del procés selectiu Enginyer/a Tècnic/a A2 per al Consell Comarcal del Moianès

Procés selectiu Enginyer/a Tècnic/a A2

Bases que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí d'una plaça de funcionari/ària de carrera- enginyer/a tècnic/a (A2), escala d'administració especial, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'àrea de territori.

Termini de presentació: del 19 de juliol fins al 7 d'agost (inclosos)

Convocatòria procès selectiu Enginyer/a Tècnic/a i llista admesos i exclosos

Convocatòria dels aspirants a la realització de les proves que consta el procés selectiu d'Enginyer/a Tècnic/a.

Acta Tribunal Enginyer/a Tècnic/a A2

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria per la selecció i provisió, com a funcionari interí, d'una plaça de funcionari/ària de carrera-enginyer/a tècnic/a (A2), escala d'administració especial, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Territori

Darrera actualització: 15.11.2017 | 09:04
Darrera actualització: 15.11.2017 | 09:04