Consell d'Alcaldes i Alcaldesses

Composició del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Moianès 2015 -2019

El CAM és l’òrgan de participació de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca en el Consell Comarcal del Moianès.

El CAM, convocat i presidit pel president del CAM, ha d’informar sobre aquelles propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple Comarcal.

Les sessions ordinàries es faran amb caràcter trimestral, en dilluns a les 20 hores.

El CAM pot presentar propostes d’actuació al Ple del Consell Comarcal que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas ha d’emetre informe previ sobre les qüestions següents:

 • L’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC) o de la seva modificació.
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, excepte pel que fa a les de contingut fiscal.
 • Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
 • Els plans sectorials comarcals.
 • La modificació dels límits comarcals
 • El canvi de nom o de capital de la comarca.
 • Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
 • En el cas de conversió d’una competència municipal en comarcal.
 • Quan el PAC o una norma de rang legal ho estableixi.

Igualment informarà de tots aquells altres assumptes que el Ple comarcal, el president o un nombre de membres del CAM no inferior a la quarta part ho sol·licitin.

Així mateix, el CAM podrà formular peticions i suggeriments i proposar iniciatives sobre temes de competència comarcal, que s’hauran de presentar per escrit. Els portaveus del grups polítics del Consell Comarcal en valoraran la inclusió a l’ordre del dia de la sessió del Ple del Consell que consideri convenient.

El CAM també serà informat amb caràcter general, per part del president, dels temes que afectin a la comarca. 

President

 • Pere Genescà Girbau - Alcalde de Granera

Alcaldes i Alcaldessa

 • Dionís Guiteras Rubio - Alcalde de Moià
 • Eduard Guiteras Paré - Alcalde de Castellcir (juny 2015 - juny 2017)
 • Salvador Rovira Pujol - Alcalde de Castellcir (juny 2017 - juny 2019)
 • Salvador Tresserra Purtí - Alcalde de L'Estany
 • Enric Güell Sabata - Alcalde de Santa Maria d'Oló
 • Oriol Batlló Farriol - Alcalde de Collsuspina
 • Anna Guixà Fisas - Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
 • Eduard Sanchez Campoy - Alcalde de Calders
 • Isaac Burgos Lozano - Alcalde de Castellterçol
 • Sílvia Sánchez Castejón - Alcaldessa de Monistrol de Calders
Darrera actualització: 26.06.2017 | 12:38
Darrera actualització: 26.06.2017 | 12:38