Anuncis / Edictes

Anunci sobre l'aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard del Consell Comarcal del Moianès

Aprovació definitiva

Anunci aprovació de les bases que regulen la convocatòria d'atorgament d'ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat 2017

Anunci de l'Acta de la Comissió qualificadora de les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria d'atorgament d'ajuts individualitzats pel transport adaptat i assistit a la comarca del Moianès per l'anualitat del 2017.

Decret de resolució dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat de 2017 (atorgats i denegats).

Decrets de Presidència de resolució de l'atorgament o denegació de les sol·licituds presentades per raó dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat de 2017.

Anunci ajuts individuals de menjador curs 2017/2018: atorgats, desestimats i denegats (tercera resolució 2017/2018)

Mitjançant Decret de Presidència 176/2017 de 30 d'octubre de 2017, s'ha resolt la tercera part de les sol·licituds d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2017/2018.

Convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès per al curs 2017-2018

Anunci d'obertura de la convocatòria del procediment per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès.

Anunci sobre l'aprovació provisional de l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès

El Ple del Consell Comarcal del Moianès, en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, va acordar aprovar provisionalment l'Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics del Consell Comarcal del Moianès.

Darrera actualització: 11.01.2018 | 09:45
Darrera actualització: 11.01.2018 | 09:45