Generals

Anunci sobre l'aprovació del Plec de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard del Consell Comarcal del Moianès

Aprovació definitiva

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència per a l'adjudicació dels contractes relatius al servei de transport escolar de la comarca del Moianès pel curs 2018-2019, prorrogable pel curs 2019-2020.

Anunci de l'aprovació inicial de la sol·licitud d'agrupació del lloc de treball d'Intervenció de l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès als efectes de llur sosteniment en comú

l Ple del Consell Comarcal del Moianès, en data 30 de juliol de 2018, va acordar aprovar inicialment la sol·licitud d'agrupació del lloc de treball d'Intervenció de l'Ajuntament de Moià i el Consell Comarcal del Moianès als efectes de llur sosteniment en comú.

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència

Anunci sobre l'acord de la delegació de competències del Ple a favor de Presidència per aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal laboral temporal a contractar en el marc del Programa Treball i Formació, regulada per l'Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre.

Darrera actualització: 28.11.2018 | 11:51
Darrera actualització: 28.11.2018 | 11:51