Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Superior Jurista

Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Superior Jurista

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: fins l'11 d'abril de 2018 inclòs.

Darrera actualització: 22.03.2018 | 14:01
Darrera actualització: 22.03.2018 | 14:01