Sol·licitud d'ajut individual de desplaçament d'infantil, Primària i ESO

Permet al ciutadà demanar beques per al transport escolar.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona

Cal aportar:

 • Documents a adjuntar (obligatori):

  1. Un certificat d'empadronament, on es faci constar:
  a) L'adreça del domicili de residència.
  b) La distància real del domicili de l'alumne al centre de destí.
  c) El nombre total de membres de la unitat familiar.

  2. Els sol·licitants que estiguin enquadrats a l'apartat 3r de la Base Tercera (Bases publicades del CCBC), (únicament aquests) hauran de presentar també la següent documentació:

  a) Si és una família monoparental, cal presentar:
  - La sentència de separació o divorci, amb el conveni regulador.
  - El llibre de família de mares solteres.
  - Un certificat de defunció

  b) Si estan obligats a fer la declaració de renda, cal presentar:
  - Tots els fulls de la declaració de renda de l'exercici.

  c) Si no estan obligats a fer la declaració de renda o bé ha canviat la seva situació econòmica durant l'any anterior, cal presentar :
  - La nòmina, el contracte laboral (si és inferior a un any), o bé certificat d'empresa,
  un certificat de prestacions, atur, invalidesa, viduïtat, etc...
  - Un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat conforme no rebeu cap
  prestació o qualsevol altre document que expliciti la situació econòmica de tots els
  membres de la unitat familiar.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A la seu del Consell Comarcal c/ Joies 11 - 13 (08180 Moià)

Darrera actualització: 18.01.2018 | 10:51