Sol·licitud d'ajut individual per a l'assistència al menjador escolar

Permet al ciutadà demanar beques per a l'assistència a menjador.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

Ho pot demanar qualsevol persona.

Cal aportar:

 • Documents a adjuntar (obligatori):

  Si s'està obligat a fer la declaració de renda, fotocòpies de la següent documentació:

  A. Tots els fulls de la declaració de la renda de l'exercici, tant si és conjunta com si és individual.

  B. Certificat de convivència expedit per l'ajuntametn corresponent.

  C. Els documents de situació monoparental:
  - Sentència de separació o divorci, amb el conveni regulador.
  - Llibre de família de mares solteres
  - Certificat de defunció en cas de viduïtat.

  D. Certificació de disminució de l'ICASS.

  E. Carnet de família nombrosa.

  *Quan s'al·legui distància al centre escolar, s'haurà de justificar amb un certificat de l'Ajuntament on s'especifiquin els quilòmetres.

  Si no s'està obligat a fer la declaració de renda o bé ha canviat la vostra situació econòmica durant l'any presentar les fotocòpies de la següent documentació:

  A. Nòmina, contracte/s laboral/s, o bé certificat d'empresa, certificat de prestacions: atur, invalidesa, viduïtat, etc.

  B. Certificat de l'OTG conforme no rebeu cap prestació, o qualsevol altre document que expliciti la situació econòmica de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. Si no rebeu cap prestació,heu de fer una declaració jurada dels ingressos.

  C. Certificat de convivència expedit per l'ajuntament corresponent.

  D. Els documents de situació monoparental:
  - Sentència de separació o divorci, amb el conveni regulador.
  - Llibre de família de mares solteres.
  - Certificat de defunció en cas de viduïtat.

  E. Certificat de disminució de l'ICASS

  F. Carnet de família nombrosa.

  * Quan s'al·legui distància al centre escolar, s'haurà de justificar amb un certificat de l'Ajuntament on s'especifiqui els quilòmetres.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A la seu del Consell Comarcal c/ Joies 11 - 13 (08180 Moià)

Darrera actualització: 17.01.2018 | 20:55