Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans

Anunci del procés selectiu d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans

Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a de Recursos Humans i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: del 20 d'octubre al 8 de novembre de 2018.

Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu de la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans

En compliment del que es preveu a les bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per a la cobertura temporal d’un/a Tècnic/a de Recursos Humans i la creació d’una borsa d’aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal, del Consell Comarcal del Moianès, mitjançant Decret de Presidència 260/2018, de data 17 d’octubre de 2018 i en virtut de la delegació formulada pel Ple de data 2 d’octubre de 2017 i publicades al BOPB de 19 d’octubre de 2018 i a la pàgina web del Consell Comarcal.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la cobertura temporal d'un/a Tècnic/a de Recursos Humans

Darrera actualització: 14.12.2018 | 08:16
Darrera actualització: 14.12.2018 | 08:16