Convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'administratiu/va C1

Bases de la convocatòria pública per a la selecció i provisió, com a funcionari interí, de la plaça d'administratiu/va C1

Mitjançant acord de Junta de Govern, de data 3 de febrer de 2020, i en virtut de l’acord de delegació del Ple del Consell Comarcal del Moianès, de data 7 d’octubre de 2019, s’han aprovat les bases reguladores de la convocatòria pública per la selecció i provisió, com a funcionari interí, de l’escala d’administració general, de la plaça d’administratiu/va, mitjançant sistema concurs-oposició, i constitució d'una borsa de treball.

Termini de presentació de les sol·licituds: fins dimecres 11 de març de 2020.

Darrera actualització: 12.02.2020 | 12:13
Darrera actualització: 12.02.2020 | 12:13