Agenda - Activitats

Més Activitats

Destacats

Notícies

 • Bases de la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts individuals de menjador escolar curs 2018-2019 17.05.2018

  Anunci sobre l'aprovació inicial de les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals del menjador escolar per al curs 2018-2019.

 • Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de Recursos Humans 17.05.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de Recursos Humans.

  Termini de presentació: fins el 7 de febrer de 2018 inclòs.

  Llista admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de recursos humans del Consell Comarcal del Moianès.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de Recursos Humans.

 • Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habitalitat 17.05.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa de treball de Treballadors/es Socials, o habilitat, del Consell Comarcal del Moianès per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Serveis a les Persones. Termini de presentació: fins el 6 de juny inclòs.

 • Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Superior Jurista 10.05.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal d'una Tècnic/a Superior Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal. Termini de presentació: fins l'11 d'abril de 2018 inclòs.

   

  Llista d'aspirants admesos/exclosos i convocatòria de la realització de les proves del procés selectiu d'un/a tècnic/a superior jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal.

   

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu d'un/a Tècnic/a Superior Jurista.

   

 • Convocatòria del Ple ordinari de 14 de maig de 2018 09.05.2018

  Convocatòria del Ple del Consell Comarcal del Moianès convocat mitjançant Decret de Presidència 124/2018, per dilluns 14 de maig de 2018.

 • Convocatòria Ple de 7 de maig de 2018 07.05.2018

  Ple del Consell Comarcal del Moianès convocat mitjançant Decret de Presidència 122/2018, per dilluns 7 de maig de 2018 a les 21h.

 • Anunci de diferents processos selectius del Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 07.05.2018

  - Procés selectiu temporal Tècnic d'ocupació pel SOM - Servei d'Ocupació del Moianès.

  - Procés selectiu temporal d'un auxiliar administratiu - informador turístic. 

  - Procés selectiu temporal Tècnic Àrea d'emprenedors i empreses

  - Procés selectiu temporal programa enfeina't

 • Anunci del procés selectiu d'un/a Dinamitzadora/a de Gent Gran adscrit/a l'Àrea de Serveis a les Persones 27.04.2018

  Bases que regeixen la convocatòria pública per la selecció i provisió d'un/a dinamitzador/a de gent gran adscrit/a l'Àrea de Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Moianès i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal.

  Termini de presentació sol·licituds: fins el 3 d'abril inclòs.

  Aprovació de la llista d'admesos i exclosos i convocatòria procés selectiu Dinamitzador/a de Gent Gran.

  Modificació del nomenament dels vocals del tribunal del procés selectiu Dinamitzador/a de Gent Gran.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu d'un/a Dinamitzador/a de Gent Gran.

 • Què ha passat des que som comarca? 24.04.2018

  A partir de l'1 de gener del 2017 el Consell Comarcal del Moianès va assumir les primeres competències i prestació de nous serveis. A continuació us expliquem Què ha passat des que som comarca?, fent un recull, per àrees dels serveis i resultats més destacats. 

   

 • Curs de Xarxes Socials al Moianès 12.04.2018 Curs Xarxes Socials

  Curs de Xarxes socials al Moianès organitzat per l'Associació Catalana de Municipis, específic per l'Administració pública. 

Més notícies

Segueix-nos a Twitter

Facebook

Twitter