Agenda - Activitats

Més Activitats

Destacats

Notícies

 • Anunci del procés selectiu per a la creació d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de Recursos Humans 18.01.2018

  Bases reguladores de la convocatòria pública per a la creació d'una borsa d'aspirants de personal tècnic de Recursos Humans.

  Termini de presentació: fins el 7 de febrer de 2018 inclòs.

 • Anunci del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a Jurista 17.01.2018

  Bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció per la cobertura temporal, d'una plaça de Tècnic/a Jurista i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea d'Administració General.

  Termini de presentació: del 27 de novembre fins al 7 de desembre inclòs.

  Llistat admesos/exclosos i convocatòria procés selectiu Tècnic/a Jurista.

  Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu Tècnic/a Jurista.

 • Convocatòria d'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès per al curs 2017-2018 11.01.2018

  Anunci d'obertura de la convocatòria del procediment per l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament per l'alumnat escolaritzat a la comarca del Moianès.

 • Decret de resolució de la convocatòria d'ajuts per al TRANSPORT ADAPTAT a la comarca del Moianès 2017 10.01.2018

  S’obra el termini per presentar les sol·licituds amb la documentació adjunta del 20 de novembre al 4 de desembre de 2017 (ambdós inclosos), al registre del Consell Comarcal del Moianès. 

  Anunci de l'Acta de la Comissió qualificadora de les sol·licituds presentades en el marc de la convocatòria d'atorgament d'ajuts individualitzats pel transport adaptat i assistit a la comarca del Moianès per l'anualitat del 2017.

  Decret de resolució dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat de 2017 (atorgats i denegats). Decret de Presidència de resolució de l’atorgament o denegació de les sol·licituds presentades per raó dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l’anualitat de 2017.

  Decrets de Presidència de resolució de l'atorgament o denegació de les sol·licituds presentades per raó dels ajuts econòmics per al transport adaptat a la comarca del Moianès per l'anualitat de 2017.

 • Anunci del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va adscrit a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics 08.01.2018

  Bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió d'un/a Administratiu/va adscrit/a a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Moianès i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Serveis a les Persones. Termini de presentació: fins al 28 de gener de 2018 inclòs.

 • Protocol de coordinació del servei de transport i menjador escolar davant situacions de risc per afectació de la xarxa viària curs 2017-2018 27.12.2017

  Des del Consell Comarcal del Moianès tal i com sabeu des del mes de juny hem assumit les següents competències delegades per part del Departament d’Ensenyament: transport escolar, servei de menjador escolar i ajuts de menjador.

  En l’àmbit del transport escolar des del Consell Comarcal s’ha aprovat un protocol d’actuació en els casos d’incidències a la xarxa viària. En aquest document es recullen les actuacions que s’han de portar a terme en el cas que hi hagi alguna incidència que afecti al transport escolar o al servei de menjador.

Més notícies

Segueix-nos a Twitter

Facebook

Twitter