Anunci del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va adscrit a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics

Dijous, 15 de març de 2018 a les 18:00

Bases que regeixen la convocatòria pública per a la selecció i provisió d'un/a Administratiu/va adscrit/a a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Moianès i la creació d'una borsa d'aspirants per cobrir possibles necessitats de caràcter temporal de l'Àrea de Serveis a les Persones. Termini de presentació: FINS EL 29 DE GENER DE 2018 inclòs.

Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la selecció d'un administratiu/va adscrit/a a l'àrea bàsica de serveis socials bàsics.

Aprovació de la llista d'admesos i exclosos i convocatòria per a la realització de les proves del procés selectiu.

Acta del Tribunal qualificador de la convocatòria del procés selectiu d'un/a administratiu/va adscrit/a a l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Bàsics.

Darrera actualització: 15.03.2018 | 18:40