Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Consell Comarcal del Moianès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació ANY 2016 - Aprovació pressupost i informació pública del compte general 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2017 -  Aprovació del pressupost, plantilla i informació pública del compte genreral 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Accedir a la informació ANY 2019 - Aprovació definitiva del pressupost, bases d'execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019. 

Darrera actualització: 29.10.2019 | 13:44

Documentació

pdf Execució pressupost 2017 segon trimestre
724,12KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2017 tercer trimestre
722,37KB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat segon trimestre 2017
1,3MB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat tercer trimestre 2017
1,1MB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat quart trimestre 2017
1,1MB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat primer trimestre 2018
616,02KB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat segon trimestre 2018
2,2MB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat tercer trimestre 2018
510,34KB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat quart trimestre 2018
533,81KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2017 quart trimestre
349,28KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2018 primer trimestre
362,67KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2018 segon trimestre
812,93KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2018 tercer trimestre
430KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2018 quart trimestre
392,62KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2019 primer trimestre
379,46KB ccmoianès
pdf Execució pressupost 2019 segon trimestre
1,4MB ccmoianes
pdf Execució pressupost 2019 tercer trimestre
1,4MB ccmoianes
pdf Informe període mig de pagament i morositat primer trimestre 2019
642,71KB ccmoianès
pdf Informe període mig de pagament i morositat segon trimestre 2019
519,6KB ccmoianes
pdf Informe període mig de pagament i morositat tercer trimestre 2019
518,34KB ccmoianes
pdf Aprovació definitiva del pressupost, bases d'excució, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2019
569,46KB CCMoianès
Darrera actualització: 29.10.2019 | 13:44