Reglament Orgànic Comarcal

El Reglament Orgànic Comarcal (R.O.C.) és el document que regula l’organització i el funcionament del Consell Comarcal i els seus diferents òrgans.

Actualment el Consell Comarcal del Moianès no disposa d’aquest Reglament. Per tal de procedir a la seva elaboració i posterior aprovació pel Ple Comarcal, a la sessió plenària del dia 5 d’octubre de 2015, es va procedir a crear la comissió encarregada d’elaborar el projecte del R.O.C.

Comissió per la redacció del Reglament d’Organització Comarcal 

 • President : El president o Vicepresident en qui delegui
 • Vocals :
  • Anna Guixà –Vicepresidenta Primera
  • Salvador Tresserra –Vicepresident Segon
  • Pere Genescà- President de l’assemblea d’alcaldes
  • Carme Tantiñà – Consellera
  • Oriol Batlló –Conseller
  • Eloi Oller –Conseller
  • Maria Tarter –Consellera
  • Saixa Cervera –Conseller 
 • Secretari : El Secretari del Consell Comarcal o persona en qui delegui
 • Periodicitat : Segons convocatòria del President
 • El President podrà convidar amb veu però sense vot:
  • Alcaldes i Regidors dels municipis que consideri
  • Altres persones externes que consideri adients    
Darrera actualització: 13.01.2019 | 12:14
Darrera actualització: 13.01.2019 | 12:14